Silo

Foto: Anders Forsell Foto: Anders Forsell

Under 1900-talet uppfördes ett system av siloanläggningar för mottagning av spannmål. De är högresta symboler för det moderna lantbrukets utveckling både tekniskt och organisatoriskt. Silobyggnaderna är också betydelsefulla landmärken i det västmanländska landskapet. Dessa stora betongkolosser, där små frön samlas, är arbetsplatser men även viktiga mötesplatser. Nu förändras systemet och antalet silor i Sverige kommer att minska drastiskt. Likaså ändras förutsättningar för jordbrukarna.

 

Dokumentationens resultat presenterades i utställningen Kornens kolosser - samlat om silor och konstgödsel på Västmanlands läns museum sommaren 2009 och i skriften Kornens kolosser - silor i Västmanland. Skriften kommer att kunna laddas ned här.