Kontakt

Modernismen i Västmanland är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. Hemsidan administreras av Västmanlands läns museum.

 

Projektledare:

 

Anna Ahlberg

Västmanlands läns museum

021-39 32 61

anna.ahlberg@ltv.se

 

Cecilia Lagerfalk-Rooth

Länsstyrelsen i Västmanlands län

021-19 50 11

cecilia.lagerfalk-rooth@lansstyrelsen.se