TIDIGARE PROJEKT

Västmanlands läns museum har tidigare genomfört flera projekt runt om i länet med koppling till modernismen. Här kan du läsa om silobyggnader, ryssläger under andra världskriget, boardfabriken i Skinnskatteberg och om bostadsområdet Nygård i Köping.

Västmanlands läns museum har genomfört ett dokumentationsprojekt med utgångspunkt från tre ryssläger i Skinnskattebergs kommun. Syftet är att sprida kunskap om en okänd del av svensk samtidshistoria. Projektet har genomförts i samarbete med Skinnskattebergs kommun och flera privatpersoner.

 

Läs mer

Linje 1 är en del av ett dokumentationsprojekt om den tidigare boardfabriken i Skinnskatteberg. En viktig utgångspunkt i dokumentationen i Linje 1 har varit att uppmuntra och nyttja ett lokalt engagemang genom handledning i studiecirklar. Syftet har varit att dokumentera boardfabriken som arbetsplats t ex genom att göra intervjuer. Likaså har en bebyggelsehistorisk rapport om Skinnskatteberg producerats.

 

Läs mer

Projektet Nygård är ett dokumentationsprojekt om hem i bostadsområdet Nygård i Köping. De boende i området, deras historier och vardag har varit utgångspunkten för denna etnologiska dokumentation, som genomfördes 2005. En annan del av projektet Nygårdsliv har drivits av konstnärer som har haft skapande som utgångspunkt. Projektet redovisas i skriften Nygårdsliv - berättelser från ett bostadsområde som kan rekvireras via Västmanlands läns museum.

 

Läs mer

Under 2006 och 2007 genomförde Västmanlands läns museum i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län ett dokumentationsprojekt kring länets siloanläggningar.

 

Läs mer