Modernismen i Västmanland är ett flerårigt projekt med fokus på modernismens bebyggelse, historia och kulturarv.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

Det övergripande syftet med projektet är att etablera en plattform för att kunna arbeta länsövergripande med det moderna kulturarvet.

Vår ambition är att inom projektet kunna samverka med många olika aktörer runt om i länet.

Den här webbplatsen är under uppbyggnad och kommer att fungera som en informationsportal
för projektet.

Läs mer

TEMABERÄTTELSER

Temaberättelserna gör nedslag i vår moderna historia med exempel från länets olika kommuner. Tematiskt följer vi intressanta företeelser, byggnadstyper och bebyggelsemiljöer i kommunerna som berättar om välfärdssamhällets framväxt i Västmanlands län.

 

Med temaberättelsen vill vi väcka nyfikenhet och inspirera till vidare upptäcktsfärder i vår moderna historia runt om i kommunerna och länet.

 

Läs mer

KOMMUNBERÄTTELSER

Kommunberättelsen ger i text och bild exempel på vad som hänt i kommunen under modernismen. I tid rör vi oss från 1930-talet, då funktionalismen slog igenom i Sverige till och med 1970-talet och de stora bostadsprogrammen.

 

Kommunberättelsen lyfter fram intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer från modern tid och vill inspirera till vidare upptäcktsfärder i kommunens och länets moderna historia och kulturarv.

 

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER

I Råd och riktlinjer för modernistisk bebyggelse berättas om de olika byggnadsdelar som är utmärkande för modernismens sammanhållna bebyggelsemiljöer. Genom en skildring av materialanvändande från det hantverksmässiga byggandet under 1930-talet till massproduktionens 1970-tal kan vi förstå hur byggnaderna omkring oss skapats och hur vi ska underhålla dem.

 

Med Råd och riktlinjer vill vi inspirera till att återanvända befintligt och ursprungligt material.

 

Läs mer