Konsten och modernismen

Västmanlands läns museum har sökt pengar för att starta upp ett projekt om modernismen och den offentliga konsten i länet. Syftet är att fördjupa kartläggningsarbetet kring modernismen och den offentliga konsten samt att sprida kunskap, inspirera och öppna upp för en diskussion kring den offentliga konsten och den offentliga miljön i länet.

Konsten var under modernismen integrerad i arkitekturen och en viktig del i gestaltningen av det offentliga rummet. En stor mängd offentlig utsmyckning tillkom under denna tid.

Vid en enkel översikt av den offentliga konsten i länet konstateras att flertalet offentliga konstverk sammanfaller med modernismens byggnader och bebyggelsemiljöer under perioden 1930-1970-talet. Det är av stort intresse att kartlägga var i länet den offentliga konsten från modernismen finns och att undersöka varför den ser ut som den gör.