Linje 1

Foto: Assi, Skinnskattebergs kommun Foto: Assi, Skinnskattebergs kommun

Skinnskatteberg har en lång historia som bruks- och industriort. Under perioden 1950-1988 dominerade tillverkningen av träfiberskivor i wallboardfabriken eller "bården" som den kallades i folkmun. Fabriksbyggnaden revs år 2007.

 

Projektet Boardfabriken i Skinnskatteberg drivs av Stiftelsen Skog & Trä utifrån ett brett perspektiv med boardfabriken som del av det moderna samhällets kulturarv. Den första fasen, Linje 1, var en förstudie som genomfördes under åren 2007-2008. En viktig utgångspunkt i Linje 1 har varit att uppmuntra och utnyttja ett lokalt engagemang genom handledning i studiecirklar och i arbetet med att dokumentera boardfabriken som arbetsplats, t ex genom intervjuer.

 

Förstudien genomfördes i samarbete med Västmanlands läns museum och finansierades med medel från Länsstyrelsen i Västmanlands län. En bebyggelsehistorisk studie utfördes som en fristående del av Linje 1 och som tillsammans med övriga infallsvinklar som produkt, identitet och integration ska ge ett helhetsperspektiv över fabrikens påverkan på tätorten.

 

Läs studien här.