Nygård

Foto: Rascha Esho Foto: Rascha Esho

Utgångspunkten för projektet Nygård har varit hem i bostadsområdet Nygård i Köping. Bostadsområdet Nygård i Köping präglas av de människor från olika länder och kulturer som bor och lever där. De boende i området, deras historier och vardag har varit utgångspunkten för denna etnologiska dokumentation, som genomfördes 2005. En annan del av projektet Nygårdsliv har drivits av konstnärer som har haft skapande som utgångspunkt.

 

Målsättningen med projektet har varit att ge de boende i området Nygård en breddad syn på sin närmiljö och förståelse för sina grannars bakgrund, samt att sprida kunskap om Nygård och dess invånare för allmänheten. Metodmässigt har projektet arbetat med intervjuer, deltagande observation, fotografering och insamlande av arkivmaterial. Projektet redovisas i skriften Nygårdsliv - berättelser från ett bostadsområde som kan rekvireras via Västmanlands läns museum.