Den offentliga konsten

Den offentliga konsten finns runt om oss på allmänna platser som vi alla har tillträde till. Den offentliga konsten är i de allra flesta fall skapad för en specifik miljö och har traditionellt ofta utgjorts av skulptur och väggmåleri. Under efterkrigstiden började många konstnärer att experimentera med material som betong och plast och konsten fick då nya uttryck.

 

Senare under 1900-talet integrerades också konsten och arkitekturen allt mer. I slutet av 1930-talet blev det möjligt att förse offentliga byggnader med konst finansierad med statliga lån motsvarande en procent av byggnadsvärdet. Denna regel anpassades 1962 till att även gälla bostäder. Därmed kunde bostadsgårdar och bostadsentréer i stor omfattning utsmyckas med konstverk. Konsten kom på så sätt närmare hyresgästerna.

Temaberättelse

Klicka på bilden för att öppna temaberättelsen för den offentliga konsten.