1970-tal

Stadsbyggnadsidealen och arkitekturens formspråk har förändrats genomgripande under 1900-talet. Internationella influenser, statliga lånevillkor och omfattande bostadsforskning är några av de faktorer som påverkat ideal och utformning. Men också landets bostadspolitik, finansiella situation och tekniska utveckling har spelat stor roll.

 

Många skickliga arkitekter och planerare ligger bakom de kvaliteter som återfinns i modernismens miljöer. På 1970-talet var miljonprogrammet i full gång och andelen småhus ökade stadigt. Stora förortscentrum växte fram i städernas utkanter. Husen var både höga och låga och det rådde en upprepningens estetik.

Temaberättelse

Klicka på bilden för att öppna temaberättelsen för 1970-talet.