1940-tal

Stadsbyggnadsidealen och arkitekturens formspråk har förändrats genomgripande under 1900-talet. Internationella influenser, statliga lånevillkor och omfattande bostadsforskning är några av de faktorer som påverkat ideal och utformning. Men också landets bostadspolitik, finansiella situation och tekniska utveckling har spelat stor roll.

 

Många skickliga arkitekter och planerare ligger bakom de kvaliteter som återfinns i modernismens miljöer. På 1940-talet fastslogs att hela befolkningen skulle förses med goda bostäder till rimliga hyror. Nya stadsdelar utformades som grannskapsenheter med mindre centrumanläggningar. Husen byggdes oftast i tegel och nya höghustyper utvecklades. På 1940-talet byggdes stora bostadsområden i Västerås och Arboga. Uppbyggnaden av Fagersta centrum skedde också vid den här tiden.

Temaberättelse

Klicka på bilden för att öppna temaberättelsen för 1940-talet.