1930-tal

Stadsbyggnadsidealen och arkitekturens formspråk har förändrats genomgripande under 1900-talet. Internationella influenser, statliga lånevillkor och omfattande bostadsforskning är några av de faktorer som påverkat ideal och utformning. Men också landets bostadspolitik, finansiella situation och tekniska utveckling har spelat stor roll.

 

Många skickliga arkitekter och planerare ligger bakom de kvaliteter som återfinns i modernismens miljöer. Med 1930-talet kom både radikalt nya stadsplane- och arkitekturideal. Med funktionen som utgångspunkt och med nya tekniska landvinningar fick arkitekturen helt nya former. Hus i park med maximal tillgång på ljus och luft blev det nya sättet att bygga. Tydliga exempel på 1930-talets stadsbyggnadsideal återfinns bland annat i Kungsör, Riddarhyttan och i delar av Västerås.

Temaberättelse

Klicka på bilden för att öppna temaberättelsen för 1930-talet.