Västerås

Västerås kommun är belägen i den sydöstra delen av Västmanlands län med en kuststräcka vid Mälaren. Västerås utvecklades under 1900-talet till en av landets mest utpräglade industristäder. Storindustrierna ASEA och Svenska Metallverken spelade en stor roll i stadens framväxt och utformning. Banbrytande industribyggnader tog plats i stadens centrala delar. De utformades efter de senaste internationella influenserna av tongivande stadsarkitekter som Erik Hahr och Sven Ahlbom.

 

Efter andra världskriget utformade Per Bohlin och stadsplanearkitekten Bertil Tideström tillsammans med många andra den moderna staden Västerås. Folkmängden nästan fördubblades under den högindustriella perioden 1930-70 och nya stadsdelar växte fram i snabb takt. Redan tidigt var villabyggandet stort i Västerås och de stora villaområdena har blivit utmärkande för staden. Samtidigt fick Västerås ett modernistiskt centrum av ovanligt hög kvalitet, men det krävde också omfattande rivningar av den äldre centrumbebyggelsen.

Kommunberättelse

Klicka på bilden för att öppna kommunberättelsen om Västerås.

Karta