Surahammar

Surahammars kommun är belägen i mitt i Västmanlands län. Bruksorterna i kommunen har historiskt haft ett strategiskt läge i Kolbäcksåns dalgång, vilket varit av stor betydelse för utvecklingen av deras framgångsrika industrier.

 

Surahammars bruk har haft stor betydelse för bebyggelseutvecklingen i Surahammars tätort, inte minst genom sitt ambitiösa bostadsbyggande. Egnahemsområdet Skogslund som uppläts av bruket växte snabbt och utvecklades till att bli Surahammars centrum. Där byggdes på 1950-talet ett av länets arkitektoniskt mest intressanta kommunalhus.

 

Strax därefter byggdes ett bostadshöghus som samtidigt var ortens nya vattentorn. Byggnaderna står idag som landmärken och symboler för det svenska välfärdssamhället. I bruksorterna Ramnäs och Virsbo byggdes flerbostadshus och helt nya villaområden.

Bilder

Kommunberättelse

Klicka på bilden för att öppna kommunberättelsen om Surahammar.

Karta