Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun är belägen i den nordvästra delen av Västmanlands län och är en del av Bergslagen. I kommunens industriella utveckling finns en kontinuitet från järnbruk på 1600-talet till sågverk på 1800-talet och wallboardfabriken på 1900-talet, som en tid var Europas största i sitt slag.

 

Träindustrins stora behov av arbetskraft ledde till en kraftig befolkningsökning på 1940- och 50-talen och då fick Skinnskatteberg en mer stadsmässig form. De första trevåningshusen uppfördes och med nya detaljplanerade småhusområden växte tätortens omkrets. Trästommarna hämtades från husfabriken vid Skinnskattebergs sågverk och ASSI:s egen husfabrik i Horndal och boarden kom till användning när ortens invånare byggde sina hus. Boardfabriken har haft stark påverkan på bebyggelseutvecklingen i Skinnskatteberg både när det gäller byggandet i företagets regi och själva byggnadsmaterialet.

 

Liksom på så många andra håll i landet byggdes även i Skinnskatteberg ett påkostat kommunalhus som manifesterade kommunens allt starkare roll i det nya välfärdssamhällets framväxt. Bruksorten Riddarhyttan fick sin nuvarande form till stor del under modernismen, bland annat genom 1930-talets stora egnahemsområde.

Bilder

Kommunberättelse

Klicka på bilden för att öppna kommunberättelsen om Skinnskatteberg.

Karta