Sala

Sala kommun är belägen i norra delen av Västmanlands län. Kommunen är en del av Bergslagen men ligger också i en jordbruksbygd. Sala har varit en viktig handelsstad som i allt högre utsträckning utvecklats till en industristad.

 

Den tidiga utvinningen av silver lade grunden för stadens välstånd och ur kalkstensberggrunden växte en stor kalkindustri. Viktiga byggnadsmaterial som tegel och puts har i stora mängder producerats i Sala. Byggmästaren Anders Diös startade sin verksamhet här och var flitigt anlitad i stadens byggande under ett halvsekel.

 

Svenska Riksbyggen var en annan viktig aktör i byggandet av Sala efter kriget. Stadsdelen Kungsängen fick smeknamnet "Riksbyggestaden". Kooperativa förbundet uppförde ett av sina allra första varuhus i Sala 1931, vilket underströk Salas betydelse som en viktig handelsplats.

Bilder

Kommunberättelse

Klicka på bilden för att öppna kommunberättelsen om Sala.

Karta