Köping

Köpings kommun är belägen i södra delen av Västmanlands län med en kuststräcka mot Mälaren. Köpings strategiska läge i närheten till råvaruproducerande Bergslagen och i anslutning till viktiga väg- och vattenförbindelser har haft stor betydelse för stadens utveckling.

 

På 1940-talet etablerades flera riktigt stora industrier i Köping. Startskottet var anläggandet av djuphamnen som föranledde Skånska Cementgjuteriet att bygga sin modernaste fabrik här. Flera större fabriker etablerade sig därefter i staden och har stått för betydande tillverkning av vitt skilda produkter som eternit, växellådor och kvävegödning. Fabriksetableringarna fick staden att snabbt expandera. Nya bostadsområden med både småhus och höghus bredde ut sig och Köping fick ett modernt centrum med påkostade bankkontor och varuhus.

Bilder

Kommunberättelse

Klicka på bilden för att öppna kommunberättelsen om Köping.

Karta