Arboga

Arboga kommun är belägen i sydvästra delen av Västmanlands län. Under 1900-talet omvandlades den medeltida handelsstaden till flygets stad. Här anlade Försvarsmakten på 1940-talet en av landets flygverkstäder. Hit förlades också Försvarets Materielverk och reservmaterielenhet. Etableringen av försvarets verksamheter låg bakom stadens kraftiga expansion under efterkrigstiden.

 

Stadens invånarantal närapå fördubblades under en tioårsperiod på 1940- och 50-talen. Bostadsbyggandet tog fart och staden fick på 1960- och 70-talen ett omfattande villabyggande både norr och söder om stadskärnan.

Bilder

Kommunberättelse

Klicka på bilden för att öppna kommunberättelsen om Arboga.

Karta