Det moderna Västmanland

Här kommer bland annat en översiktlig kartläggning av modernismen i länets kommuner att publiceras. I tio kommunberättelser presenteras i text och bild de stora dragen i respektive kommuns moderna historia. Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag över modernismen i hela länet.

Du kan också läsa temaberättelser och ta del av tidigare projekt.